Termowizja Katowice

Termowizja Katowice - Rybnik

Badanie kamerą termowizyjną umożliwia sprawdzenie jakości oraz szczelności izolacji budynków. Wykorzystane w urządzeniu innowacyjne rozwiązania pozwalają na dokładne i precyzyjne określenie ubytków cieplnych. Kamera termowizyjna wskazuje newralgiczne miejsca w budynku, odpowiedzialne za energochłonność.

Straty energii cieplnej mogą być zróżnicowane w zależności od badanego obiektu. Wpływ na utratę ciepła może mieć nieszczelna stolarka okienna lub drzwiowa, strop czy ściany. Przeprowadzenie badania termowizyjnego umożliwia również wskazanie miejsc uszkodzeń pionów grzewczych bądź instalacji grzewczej umieszczonej w podłodze.

Termowizja Śląsk

badanie kamerą termowizyjną

Termowizja wykonana przy użyciu profesjonalnego sprzętu pozwala na określenie temperatury obiektu. Realizacja umożliwia sporządzenie dokumentacji wymaganej do wykonania zabiegów termomodernizacyjnych. Dodatkowo wskazuje dokładne miejsce usterki, którą następnie można naprawić.

Okresowe badanie kamerą termowizyjną wymagane jest przez wiele firm ubezpieczeniowych. Usługa wykonywana jest najczęściej do badania rozdzielni elektrycznych. Wówczas podmiot zewnętrzny raz w roku dokonuje dokładnego pomiaru.

Termowizja Turza Śląska

rzetelny i precyzyjny pomiar

Kamera termowizyjna pozwala również na zlokalizowanie wycieków wody z instalacji wodnej, czy instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto ukazuje stopień zawilgocenia ścian oraz stropów.

Termowizję wykonujemy wykorzystując sprzęt najwyższej jakości. Badanie wykonane jest zatem profesjonalnie oraz fachowo. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników bez problemu zrealizuje każde zlecenie – niezależnie od charakteru badanego obiektu. Po przeprowadzonych czynnościach wystawiamy odpowiednią dokumentacją, w której ukazane są dokładne pomiary.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020