Ogrzewanie centralne Śląsk

Ogrzewanie centralne Rybnik Śląsk

Każdy budynek, niezależnie czy jest to dom, blok czy biurowiec wymaga dostarczenia energii cieplnej. Ogrzewanie centralne jest jednym z najczęściej wybieranych oraz najbardziej opłacalnym sposobem ogrzewania wnętrz.

Centralne ogrzewanie charakteryzuje się tym, że źródło wytwarzania energii (najczęściej kocioł) zlokalizowany jest w jednym z ogrzewanych pomieszczeń lub w pomieszczeniu specjalne do tego przystosowanym (jak kotłownia). Gwarantuje to oszczędność miejsca w poszczególnych pomieszczeniach oraz energii potrzebnej do ogrzania ich wszystkich.

Ogrzewanie centralne Katowice – elementy układu:

  • Źródło ciepła – Najczęściej kocioł, który umieszczony jest w jednym z pomieszczeń w domu lub w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym, czyli w kotłowni. Ogrzewany jest różnego rodzaju paliwami: drewnem, węglem kamiennym, olejem opałowym, LPG, biomasą, biogazem czy prądem (przez elektryczny piec akumulacyjny).
  • System dystrybucji ciepła – Ciepło wytworzone w piecu, przedostaje się do pomieszczeń, które mają zostać nagrzane. Dzieje się tak dzięki specjalnym kanałom powietrznym lub rurom. Kanały stosuje się w przypadku, gdy medium grzewczym jest powietrze, zaś rury gdy medium jest ciecz.
  • Elementy przekazujące ciepło do pomieszczenia – Jeśli naszym medium grzewczym jest ciecz, to elementem przekazującym ciepło będą grzejniki, jeśli jest nim powietrze, to medium będą kratki grzewcze.

Ogrzewanie centralne Turza Śląska

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie jakim jest ogrzewanie centralne. Zapraszamy do kontaktu!

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020