Pompy ciepła Śląsk

Pompy ciepła Rybnik Śląsk

Pompy ciepła to urządzenie, które wytwarza ciepło, nie produkując przy tym żadnych spalin. Wykorzystują one bowiem energię, która zgromadzona jest w środowisku naturalnym: w wodzie, gruncie oraz w powietrzu. Pompa ciepła posiada jeszcze jedną ważną zaletę – nie potrzebujemy kotłowni, aby ogrzewać cały dom. Niepotrzebne są również składy opału ani nic innego związanego z przetwarzaniem tradycyjnych paliw.

Pompy ciepła Katowice

– rodzaje

Pompy ciepła dostępne są w kilku wariantach. Różnią się one sposobem zasilania:

  • Pompa gruntowa – Źródłem ciepła w tym przypadku jest grunt. Może być wykorzystywana jako dostarczenie ciepła do obiegu grzewczego (do domu) oraz do domowego zbiornika wody. Do zalet tej pompy należy wysoka efektywność działań.
  • Pompa wodna – Jej cechą jest również wysoka wydajność, nawet wyższa niż pomp gruntowych. Źródłem ciepła w tej pompie jest płynąca woda. Może być wykorzystywana jako jedyne źródło ogrzewania domu.
  • Pompa powietrzna – Źródłem ciepła w tego rodzaju pompie jest powietrze, które pobiera ona z zewnątrz. Pompy powietrzne dzieli się na typ powietrze-powietrze oraz powietrze-woda. Może być ona wykorzystywana w każdych warunkach.

Pompy ciepła Turza Śląska

– zalety

Największa zaleta pomp ciepła to możliwość uzyskania darmowej energii z gruntu, wody lub powietrza. Dodatkowo nie emitują one żadnych zanieczyszczeń do środowiska – więc jest to rozwiązanie w 100% ekologiczne. Pompy ciepła będą skutecznie ogrzewały dom nawet wówczas, gdy na zewnątrz będzie panowała niska temperatura.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020