Doradztwo energetyczne Katowice

Doradztwo energetyczne Katowice oraz Rybnik

Efektywne gospodarowanie energią istotnie wpływa na jej zużycie. Oferujemy kompleksowe doradztwo energetyczne, które opiera się na konsultacjach oraz pomocy w zakresie zużycia energii. Proponujemy wykorzystanie innowacyjnych metod, dzięki którym możliwe jest optymalne zarządzenie gospodarką energetyczną.

Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych pracowników, którzy trafnie ocenią funkcjonujący system energetyczny bądź zaproponują wykorzystanie skutecznych metod na etapie tworzenia projektu. Wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam na precyzyjne wyeliminowanie nieefektywnych rozwiązań.

Doradztwo energetyczne Śląsk

oszczędność energii w firmie

Optymalne zużycie energii opiera się na odpowiednim dostosowaniu wszystkich czynników mających na nią wpływ. Sposób wykorzystania oraz zużycie zależne są od wielu elementów, znając każdy z nich, bez problemu znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

Kompleksowa analiza energetyczna polecana jest szczególnie firmom, które pragną zminimalizować koszt pozyskania energii oraz zmniejszyć jej zużycie. Bierzemy pod uwagę specyfikę działania podmiotu, dostosowując do niej proponowane metody. Doskonała znajomość oraz nieustanny monitoring rynku energetycznego umożliwia nam zaproponowanie nowoczesnych technologii.

Doradztwo energetyczne Turza Śląska

wszechstronna współpraca

Fachowe doradztwo opiera się na specjalistycznych audytach, analizie dokumentacji, wsparcia w zakresie wyboru odpowiedniego dostawcy energii czy pomocy w zmniejszeniu kosztów związanych z dystrybucją. Indywidualne podejście do klienta – znajomość jego oczekiwań oraz możliwości – jest gwarantem rzetelnie i dokładnie przeprowadzonego audytu.

Oszczędzanie energii przynieść może wiele korzyści – ekologicznych oraz ekonomicznych.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020