Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Mszańska 5a44-351 Turza Śląska

Piotr Wojaczek Instalacje

ul.Mszańska 5a

44-351 Turza Śląska

NIP 6423092509

REGON 385989053

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020