System kanalizacji Katowice

Fotowoltaika Rybnik Śląsk

System kanalizacji Katowice oraz Rybnik

System kanalizacyjny to infrastruktura złożona z odpowiednich elementów, których głównym zadaniem jest zbieranie, transport, unieszkodliwianie oraz odprowadzanie ścieków – bytowo-gospodarczych i deszczowych. Odbywa się to przy udziale kanałów ściekowych. Prawidłowo funkcjonująca kanalizacja powinna mieć odpowiednią budowę:

  • mechanizm kanalizacyjny umieszczony w budynku,
  • instalację (przykanaliki) łączącą mechanizm kanalizacyjny z siecią,
  • sieć kanalizacyjną,
  • oczyszczalnię ścieków,
  • ujścia odprowadzające oczyszczone ścieki.

System kanalizacji Śląsk

profesjonalizm i terminowość

Oferujemy usługę podłączenia gospodarstw domowych, podmiotów publicznych czy przedsiębiorstw do systemu kanalizacyjnego. Dysponujemy doświadczonym zespołem fachowców, świadczymy zatem kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Nasze realizacje charakteryzuje dokładność i precyzja wykonania, wykorzystujemy bowiem nowoczesne technologie oraz sprzęt najwyższej jakości.

System kanalizacji Turza Śląska

kompleksowa realizacja

Ścieki produkowane są w każdym budynku – niezależnie od jego charakteru. Odpowiednio zainstalowana instalacja sanitarna odpowiada za odprowadzanie nieczystości i odwodnienie. Oprócz instalacji sanitarnej wyróżniamy kilka innych rodzajów kanalizacji:

  • kanalizację deszczowo/burzową, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe,
  • kanalizację ogólnospławną, łączącą sanitarną oraz deszczową,
  • kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną.

Nieodpowiedni system kanalizacyjny stanowić może problem na długie lata, gdyż nieprzemyślane rozmieszczenie rur kolidować może z pozostałymi systemami instalacyjnymi. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług fachowej i rzetelnej firmy. Każde zlecenie wykonujemy ze szczególną dbałością, dopasowując instalację do indywidualnych potrzeb klienta oraz budynku.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszar wiejskie"

 Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej” mająca na celu utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia oraz dodatkowego miejsca pracy, realizacja aspiracji zawodowych oraz dywersyfikacja źródła dochodu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia własnej działalności w branży instalacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020